Helyi rendeletek

6/1995. /II.28./ A képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről.
5/2000. /III.29./ Az állatok tartásáról.
6/2000. /V. 1./ Kövegy község címeréről és zászlajáról és ezek használatáról.
8/2002.(VI.5.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2002.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete az ebek tartásáról
12/2005. /X.11./ A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról szóló 6/1998./IV.27./ ör.módosításáról.
13/2005. /XI.30./ A temetőkről és a temetkezésről.
11/2006./XI.29./ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról.
14/2006. /XII.13./ A magánszemélyek kommunális adójáról.
4/2008. /III.26./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről.
5/2008. /III.26./ A falugondnoki szolgáltatásról.
8/2008./VI.25./ A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉR?L szóló 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelet módosításáról, egységes szerkezetben a 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelettel.
10/2008./XI.5./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2006. (VII.25.)Ö.r. rendelete módosításáról, egységes szerkezetben a 7/2006. (VII.25.)Ö.r. rendelettel.
1/2009./I.9./ Kövegy község helyi építészeti örökségének védelmér?l.
5/2010./X.13./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a 6/2007.(IV.25.)Ö.r. , 9/2007.(XI.7.)Ö.r. , a 6 /2008.(III.26.)Ö.r., a 8 /2009.(VI.24.)Ö.r.,
a 16/2009.(XII.23.)Ö.r.és az 5/2010.(X.13)Ö.r. módosító rendeletekkel.
8/2010./XII.22./ A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 4/1999 (IV.1)Ö.r. rendelete egységes szerkezetben a 11/2004.(IX.8.)Ör.,a 17/2009.(XII.23.)Ör. és a 8/2010.(XII.22.)Ör módosító rendelettel
9/2010./XII.22./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 7/2002. (IV.24.) Ö.R. számú rendelete egységes szerkezetben a 9/2010.(XII.22.)Ör.számú módosító rendelettel.
10/2010./XII.22./ Az ivóvízszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló 3/1994. (III.24.) Ö.r. rendelet módosításáról
1/2011./I.27./ A helyi iparűzési adóról
3/2012.(II.28.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
7/2012.(V.30.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2012.(V.30.) számú önkormányzati rendelete a tiltott, közöségellenes magatartásokról
11/2013.(XI.27.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
13/2013.(XII.20.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
14/2013.(XII.18.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2013.(XII.18.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
1/2014.(I.16.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.16.) számú önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
2/2014.(II.05.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2014.(II.05.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
3/2014.(II.26.) Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2014.(II.26.) számú önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről
4/2014.(II.26.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2014.(II.26.) számú önkormányzati rendelete a közterületek filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételéről
5/2014.(IV.28.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014.(IV.28.) számú önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.13.) rendelet módosításáról
 6/2014.(IV.28.)  Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2014.(IV.28.) számú önkormányzati rendelete Kövegy Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
8/2014.(X.21.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014.(X.21.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
9/2014.(X.21.)
Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014.(X.21.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
10/2014.(XI.11.)
Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014.(XI.11.) számú önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
1/2015.(II.11.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015.(II.11.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetésről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről
2/2015.(II.11.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívűli, valamint a hivatali munkaidőn kívűl történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról, valamint az anyakönyvvezető díjazásáról
3/2015.(II.25.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról
4/2015.(IV.07.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(IV.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról 3/2015.(II.25.) sz. rendelet módosításáról
 5/2015.(IV.30.)  Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról, általános használatáról
 6/2015.(IV.28.)  Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.26.) rendelet módosításáról
 7/2015.(IV.28.)  Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete Kövegy Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési zárszámadásról
8/2015.(IV.30.)  Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete a belterületi szabadtéri égetés szabályairól
9/2015.(IV.30.)  Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
10/2015.(VI.24.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(VI.24.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
11/2015.(VIII.13.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(VIII.13.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
13/2015.(IX.24.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
14/2015.(12.07.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (XII.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról
15/2015.(12.07.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XII.07.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 13/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
1/2016.(II.17.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelete a Kövegy Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/20105.(IV.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2/2016.(II.17.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
3/2016.(III.09.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (III.09.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
4/2016.(III.30.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról
5/2016.(V.25.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról
6/2016.(V.25.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről
7/2016.(V.25.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
8/2016.(V.25.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete Kövegy Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 1/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2016.(VI.30.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben
10/2016.(VI.30.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2015.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítására
11/2016.(VI.30.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 4/1999.(IV.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
12/2016.(IX.01.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
13/2016.(IX.29.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete közterületek filmforgatási céljából történő igénybevételről szóló 4/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2016.(IX.29.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
15/2016. (X.14.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (X.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
16/2016.(XI.30.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 12/2016.(IX.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
17/2016.(XII.10.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (XII.10.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 12/2016.(IX.01.) önkormányzati rendelet módosításáról