Megállapodás

KÖZSÉG KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

ÉS TESTVÉRKAPCSOLAT

PROTOCOL DE ÎNFR?TIRE SI COLABORARE

  Megállapodás

A romániai Maros megyei  Szászbogács község Magyarsáros falu

és

 A magyarországi Csongrád megyei Kövegy községek

közötti együttműködési és testvérkapcsolatról

  * A romániai Maros megyei Szászbogács község, Magyarsáros falu és a Magyarországi Csongrád megyei Kövegy község, kifejezik együttműködési óhajukat a baráti kapcsolatok fejlesztésének szükségességét a két fél között éppen úgy, mint a kultúra, oktatás, mezőgazdaság, kereskedelem, egészségügy, szociális sport stb. terén is.

Azzal a szándékkal, hogy településeink számára új együttműködési lehetőségeket alakítsanak ki a közös érdekű területeken:

  1. A két fél egyetértett abban, hogy a romániai Maros megyei Szászbogács község Magyarsáros falu és a magyarországi Csanád megyei Kövegy község testvéri községek.
  1. Ebben a minőségben a két fél egyetértett az együttműködés fokozásában különböző közös érdekű területeken az önkormányzatok rendszeres tapasztalatcseréjében (gazdaság, oktatás, kultúra, mezőgazdaság, egészségügy, szociális, sport stb.) korszerű együttműködési formákat használva, melyek megfelelnek a két község jelenlegi fejlődési stádiumának.
  1. A két fél fejleszti a kölcsönösen kedvező gazdasági együttműködést. Ennek érdekében megteremtik a megfelelő körülményeket a törvény keretein belül megkönnyíti a hatáskörükben tevékenykedő jogi és fizikai személyeknek, hogy a gazdasági és kereskedelmi tevékenységüket folytathassák. Különösen támogatják a helyi szinten történő gazdasági és kereskedelmi fejlesztést, beleértvén a befektetéseket és a közvetlen egyesületek, intézmények és vállalatok közötti együttműködést. A két fél különös figyelmet fordít az intézmények és kis- és középvállalatok közötti együttműködésre is. A két fél lehetőséget teremt jogi személyeknek (kereskedelmi vállalatok) és fizikai személyeknek (kistermelők), hogy részt vehessenek az országaikban megrendezésre kerülő kiállításokon részt vehessenek az országaikban megrendezésre kerülő kiállításokon és vásárokon, amelyek keretén belül megállapodhatnak együttműködésükről, közös alapokon történő cserékről a partnereikkel és a kölcsönös haszon jegyében.
  1. A két fél, együttműködik szakemberek cseréjében, főleg a mezőgazdaság, kertészkedés, állattenyésztés, mezőgazdasági mechanizáció terén stb.
  1. A két fél, fejleszti és szélesíti a kulturális együttműködést, egyesületek és művészeti együttesek, kulturális intézmények és szerződések aláírását kultur- és művészeti személyiségek között. Támogatják az oktatási intézmények minden szinten való együttműködését, segítvén diákok és tanerők cseréjét és különböző közös témák kidolgozását.
  1. A két fél támogatja a kapcsolatok fejlesztését a sport területén is. Ennek érdekében a két fél csapatai között baráti találkozókat szervez a különböző sportágakban.
  1. A két fél évente értékeli az együttműködéséi megállapodás alapján elért eredményeket és meghatározza az együttműködés további céljait, melyről beszámol a helyi Képviselő-testületnek.

A jelen protokollt határozatlan időre kötik meg és hatályba lép mihelyt a két fél jogi képviselője aláírja azt.

Jelen protokoll szövegén csak a két fél beleegyezésével lehet változtatni.

Létrejött Kövegy községben 2006. 05. 20. két példányban, román és magyar nyelven, mindkét fél egyetértésével.

A romániai Szászbogács község helyi tanács nevében A magyarországi Kövegy község önkormányzata nevében
Aldea Ioan

polgármester

Takács Zoltán

polgármester