Civil szervezetek

Együtt Kövegy Fejlődéséért Egyesület

Egyesület adatai

Az Egyesület neve: Együtt Kövegy Fejlődéséért Egyesület

Az Egyesület székhelye: 6912 Kövegy, Kossuth u. 27.

Az Egyesület működési területe: Kövegy község közigazgatási területe

Az Egyesület: jogi személy.

Együtt Kövegy Fejlődéséért Egyesület Alapszabálya

 Megtekintéséhez kattintson ide!

Egyesület hírei!

Az egyesület közgyűlést tart!

A közgyűlés helye:
6912 Kövegy, Kossuth u. 27. Faluház
A közgyűlés időpontja:
2009. október 25 (vasárnap) – 15 óra.

A közgyűlés napirendjének letöltéséhez kattintson ide!

Kilépési nyilatkozat letöltéséhez kattintson ide!

Egyesület célja, tevékenységei

Az Egyesület célja:

 • a helyi önkormányzat és a lakosság közötti kapcsolattartás erősítése;
 • a helyi közéleti aktivitás fokozása, szervezése;
 • a község gazdaságának fejlesztése
 • a lakosságot érintő problémákra megoldási javaslatok kidolgozása;
 • a történelmi értékeinek, hagyományainak felelevenítése, megőrzése;
 • közterületek építése, szépítése;
 • munkahelyteremtés elősegítése, támogatása;
 • fejlesztések támogatása;
 • természetes és épített környezet védelme;
 • a fiatalság egészségre, egészséges életmódra, egészségmegőrzésre nevelése;
 • az idegenforgalom céltudatos fejlesztése;
 • a kulturális élet fejlesztése, fellendítése;
 • biztonságos község létrehozatala.

Az Egyesület feladatai:

 • lakossági kezdeményezések, igények, törekvések alapján községi közéleti, kulturális, sport és hagyományőrző programok szervezése;
 • fontos, széles rétegeket érintő társadalmi problémák észlelése, a megfelelő fórumok felé jelzése, állásfoglalás kialakítása, a lehetőségekhez mérten megoldási javaslatok kidolgozása;
 • a községben a társadalmi fellendülés és a gazdasági folyamatok előlendítésének segítése többek között pályázatokkal elért támogatások útján;
 • kapcsolat felvétele és együttműködés megteremtése a környező városok és községek intézményeivel, társadalmi- és gazdálkodó szervezeteivel, továbbá minden – Kövegyért tenni tudó és szándékozó – személlyel és szervezettel;
 • az önkormányzat és a lakosság közötti információáramlás és az együttműködés lehetőségének biztosítása.