TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00033

 

 

 

 

Kövegy Község Önkormányzata 2021-ben a TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A megítélt, vissza nem térítendő támogatás összege: 100.000.000 Ft.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00033

A projekt címe: Csapadékvíz elvezetés korszerűsítése Kövegy Községben

A projekt megvalósításának időszaka: 2021.08.01-2023.05.31

A megvalósítás helyszíne: Kövegy Község belterülete (Arany János utca hrsz. 41, 2/2, 146; Dózsa György utca hrsz. 161; József Attila utca hrsz. 56/2; Rákóczi utca hrsz. 57, 110)

A fejlesztés eredményeként az alábbiak valósulnak meg:

A projekt átfogó célja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés-, és kezelése belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítása.

Specifikus célok: belvízbiztonság megteremtése, a csapadék és belvízelvezető csatornák fejlesztése, vízvisszatartásra való törekvést.

A tervezett fejlesztés Kövegy község belterületén valósul meg.  A belvizek biztonságos levezetése érdekében a kritikus szakasz geodéziai felmérését, tervét el kell készíteni. Az árkok lejtéseit ki kell alakítani, a magasan lévő bejárókat, átereszeket megfelelő átmérővel a tervezett szintre kell elhelyezni. A projekt keretében a fent leírtak alapján rekonstruálásra kerül mintegy 728 méter meglévő csatorna, továbbá megépül összesen 1 350 méter új földmedrű csatorna.  Ez mindösszesen mintegy 2 078 méter hosszt jelent. Az érintett szakaszokon a kapubejárók és átereszek a tervdokumentáció részét képező tervrajzok szerint épülnek majd meg. A településen két helyen vízmegtartási műszaki megoldást tervezünk (Rákóczi utca, Arany János utca).

A megvalósuló infrastruktúra fejlesztések által javul a települési környezet, amely hozzájárul a gazdasági tevékenységek és vállalkozások ösztönzéséhez vagy kedvezőbb életminőséget biztosít vagy segíti a népességmegtartást.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Sajtóközlemény