Településünkről

Kövegy község bemutatása

Kövegy község Csongrád megye keleti részén, Szegedtől 45, Makótól l3 km-re elhelyezkedő település. Közigazgatási területe 970 ha, ebből a belterület nagysága 109 ha.

l764-ben még pusztaként említik a krónikák, 1843-ban telepített ide a kincstár több, mint l20 katolikus dohánytermesztő családot a környező településekről, igy Csanádpalotáról, Magyarcsanádról, Bökénypusztáról, Meggyesbodzásról. Az 5166 kh területtel kialakított kertészséget a telepítést intéző Mednyánszky Alajos kamarai elnökről eleinte Mednyánszkyházának is nevezték. A 19. század közepén mintegy 100 házból, a kincstári fölvigyázó lakásából, iskolából és korcsmából álló településnek csak 1902-ben lett temploma. 1935-ben épült a lelkészlak, ám az egyházközösség továbbra is a csanádpalotai parókiához tartozott. Csak 1973-ban emelték plébániai rangra.

Az akkori kertészség a szomszédos Csanádpalotához tartozott, 1882-ben lett önálló kisközség, majd l895-ben nagyközség, lakóinak száma ezen időszakban 755 és 934 fő között mozgott. l94l-ben még 930 főt számláltak itt, de ettől kezdődően a lélekszám egyre csökkent. l985-től kezdődően a lakosságszám lassú ütemben fogy, jelenleg 465 fő.

1973-tól az l990. évi helyhatósági választásokig Csanádpalota társközsége volt, közös tanács működött.

l990. november l-től lett újra önálló. Az önkormányzatot a polgármester az 5 fős képviselő-testülettel irányítja. Ezen időponttól működik önálló Polgármesteri Hivatal.

2002. január 1-től a szomszédos Királyhegyes községgel körjegyzőséget alakított.

A település csak közúton közelíthető meg, vasútvonal 5 km-re, Csanádpalotán van.

A község meghatározóan mezőgazdasági jellegű település, ipara egyáltalán nincs.