Testületi ülés 2023. november 17.

Meghívó
Jegyzőkönyv
Jelenléti ív
1. sz. előterjesztés